Clicca qui per scaricare

Importance and territorial diversification of marketplace trade in Poland
Titolo Rivista: RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA' 
Autori/Curatori: Pawel Chmielinski, Mariusz Hamulczuk 
Anno di pubblicazione:  2018 Fascicolo: 1  Lingua: Inglese 
Numero pagine:  19 P. 211-229 Dimensione file:  563 KB
DOI:  10.3280/RISS2018-001015
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più:  clicca qui   qui 


Paper analyses the importance and the territorial diversification of marketplaces (open-air-markets) in Poland based on Eurostat and the Polish public statistical data. The study used methods of correlation, regression and principal components analysis. The results indicate that the surface of the sales surface of marketplaces in Poland per 1,000 residents varies greatly between regions. The level of analyzed variable is higher in regions with lower level of economic growth, higher inflation and higher unemployment rate. Marketplaces surface is also negatively associated with a number of large format retailers per 1,000 residents, population density and the degree of marketability of agricultural production.


Keywords: Traditional retail markets, retail trade, territorial distribution, Poland

 1. Aubry D., Kebir L. (2013). Shortening food supply chains: A means for maintaining agriculture close to urban areas? The case of the French metropolitan area of Paris. Food Policy, 41: 85-93.
 2. Bareja-Wawryszuk O., Gołębiewski J. (2014). Economic Functions of Open-Air Trade in the Context of Local Food System Development. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI(6).
 3. Chechelski P. (2015). Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy (The impact of commercial corporations on the Polish food market). Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2(343)., DOI: 10.5604/00441600.1152338
 4. Chmieliński P. (2013). Ludność wiejska na rynku pracy: zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005-2013 (Rural population in the labor market: earning, unemployment, entrepreneurship and working abroad in 2005-2013). Warsaw: IAFE-NRI.
 5. Ciechomski W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych (Concentration of trade in Poland and its implications for the strategy of competing trade enterprises). Poznan: Wydawnictwo UE.
 6. Ciechomski W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian (Marketplace trade in Poznań – diagnosis of the development status, customer preferences, change in trends). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28.
 7. CSO (2017). Rynek wewnętrzny w 2016 r. (Internal market in 2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. -- Available online at: http://www.stat.gov.pl
 8. Fresno J.M., Koops R. (2000). Market Trading in Europe. Methodological guide for the analysis and enhancement of markets in public areas. Hague: Union Européenne du Commerce Ambulant (UECA).
 9. Gonzalez S., Waley P. (2013). Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier?. Antipode, 45(4).
 10. Hamulczuk M. (red.) (2015). Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie (Market structures and directions of their changes in the food marketing chain in Poland and in the world). Warszawa: IAFE-NRI.
 11. JRC (2013). Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC) scientific and policy reports, Report EUR 25911 EN, Seville.
 12. Karwat-Woźniak B. (2015). Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych przetworzonych we własnym gospodarstwie rolnym – uwarunkowania prawno-organizacyjne i możliwe rozmiary korzystania z tej formy zbytu wśród rolników (Direct sales of agricultural products processed on own farm - legal and organizational conditions and the possible use of this form of sales among farmers), expert’s report for the Ministry of Agriculture and Rural Development. Warszawa: IAFE-NRI.
 13. Karwat-Woźniak, B., Chmieliński, P. (2006). Population and labour in family farming in Poland. Multi-annual Programme 2005-2009, vol. 28.1. Warsaw: IAFE-NRI.
 14. Kropiwnicki J. (2003). Fenomen bazarów (The phenomenon of bazaars), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 170.
 15. Morrison D.F. (1990). Multidimensional statistical analysis. Warszawa: PWN.
 16. Powęska H. (2002). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku (The spatial dimension of cross-border trade in Poland in the last decade of the 20th century). Geopolitical Studies, 9.
 17. RDP (2014). Rural Development Programme 2014-2020. Warszawa.
 18. Sanders J., Willer H. (2013). Development of the EU organic sector and the world market in organic products. In: Sanders J. (ed.). Evaluation of the EU legislation on organic farming. Braunschweig: Thünen Institute of Farm Economics, chapter 2, pp. 15-24. 1. Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów, Marketplace Trade in Large Cities in Poland in Land /2021 pp. 933, DOI: 10.3390/land10090933

Pawel Chmielinski, Mariusz Hamulczuk, in "RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'" 1/2018, pp. 211-229, DOI:10.3280/RISS2018-001015

   

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association associazione indipendente e no profit per facilitare l'accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche