Clicca qui per scaricare

Determinants of variation of potato prices in the European Union
Titolo Rivista: ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE 
Autori/Curatori: Krzysztof Firleja, Sebastian Kubala 
Anno di pubblicazione:  2019 Fascicolo: 3  Lingua: Inglese 
Numero pagine:  11 P. 697-707 Dimensione file:  159 KB
DOI:  10.3280/ECAG2019-003007
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più:  clicca qui   qui 


Prices are considered to be an only, directly observable market parameter, deciding on a degree of implementation of functions of market entities. The variability is inherent to prices, in accordance to an attribute of functioning on competitive market. Examination of factors affecting the prices is particularly significant on account of occurrence of many potential variables which may impact their levels and still increasing market ties among particular economies. Potato is one of the basic agricultural raw materials in the world. Potato is of high economic value, mainly through the universal usability both by manufacturers as well as consumers. The purpose of the article was to determine of variables characterizing strong dependency on evolving level of potato prices in the EU countries. Attempts of building a model aimed at depicting potato prices evolution in the European Union countries under an influence of particular variables was performed using panel data models. Conducted analyses allowed to indicate the occurrence of regional variation of potato prices in particular European Union countries. It was also shown that essential impact on a potato prices level is potato production volume, value of gross domestic product and potato import volumes.


Keywords: Procurement prices, panel models, price dynamics.
Jel Code: C19, Q13, R10

 1. Abbott, P.C., Hurt, C. & Tyner, W.E. (2008). What’s Driving Food Prices? Farm Foundation Issue Report. Oak Brook, IL.
 2. Baffes, J. & Dennis, A. (2013). Long-term drivers od food proces. Policy Research Working Paper, 6455, Washington: World Bank., DOI: 10.1596/1813-9450-6455
 3. Bamberg, J. & Spooner, D. (1994). Potato genetic resources: Sources of resistance and systematics. American Potato Journal, 71(5), 325-337. Bizik, J., Costa, L.D. Coutinho, J., Dolezal, F., Gluska, A. & Pedersen, S.M. (2005). Potato production in Europe - a gross margin analysis. foi Working Paper, 5, 246-253.
 4. Cheng, I.W. & Xiong, W. (2013). The Financialization of Commodity Markets. Nbr Working Paper, 19642, 419-441.
 5. Commission of the European Communities (2007). The potato sector in the European Union. -- https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/publi/reports/fruitveg/potato/sec533_en.pdf (15.03.2019).
 6. Daszkowska, E. (2008). Przyczyny i odczuwalne skutki kryzysu żywnościowego pierwszej dekady XXI wieku. Działania stabilizujące sytuację, podejmowane przez Unię Europejską i Bank Światowy. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10), 181-196.
 7. Davidson, J., Halunga, A., Lloyd T.A, McCorriston, S. & Morgan, C.W. (2010). Explaining UK Food PriceInflation, Working Paper 1, Transparency of Food Pricing transfop.
 8. Firlej, K. & Kubala, S., (2018). Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniakow w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(2), 37-45.
 9. Grzelak, A. (2013). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 78-88.
 10. Hajdukiewicz, A. (2014). Przyczyny wzrostu światowych cen produktow rolnospożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, 369, 239-250.
 11. Hamulczuk, M., Kufel-Gajda, J., Stańko, S., Szafrański, G. & Świetlik, K. (2016).
 12. Ceny żywności w Polsce i ich determinanty. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 13. Keynes, J.M. (1985). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
 14. Kośko, M., Osińska, M. & Stempińska, J. (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
 15. Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu gretl. Warszawa: pwn.
 16. Tomek, W.G. & Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych. Warszawa: pwn

Krzysztof Firleja, Sebastian Kubala, in "ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE" 3/2019, pp. 697-707, DOI:10.3280/ECAG2019-003007

   

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association associazione indipendente e no profit per facilitare l'accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche